Bilgi Edinme Hakkı

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Halfeti Belediyesi bünyesinde " Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi " kurulmuştur.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular (414 ) 751  10  14 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak info@halfeti.bel.tr posta adresine yapılabilecektir.

- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:
Gerçek Kişi Başvuru Formu
Tüzel Kişi Başvuru Formu

 

İLETİŞİM

- Adres: Siyahgül Mah. Belediye Cad. No:16 Halfeti/Şanlıurfa

- Telefon: (414) 751 14 48 - (414) 751  10  10

- Faks: (414) 751 10 14

- E-posta : info@halfeti.bel.tr