Fen İşleri Hizmetleri

Madde Yol Katılım ve Kanal Katılım Onayı

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Çap
 • Aplikasyon Krokisi
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rölevesi
 • Mimari (dört takım) ve kanal bağlantı projeleri (2 takım)
 • Noterden taahhütname
 • Harç makbuzu

Yol Projesi ve Kırmızı Kot Onayı

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Çap
 • Aplikasyon krokisi
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rölövesi
 • Ücret bedeli

İş Bitirme Kabul Belgesi Verilmesi

 • Dilekçe
 • Tretuar alanını gösteren bina cephe fotoğrafı
 • Ücret bedeli

Kanal Rabıt Bağlantısı

 • Şuski Halfeti Şube Müdürlüğünden alınacak Alt Yapı Ruhsat Formu 
 • İnşaat ruhsatı fotokopisi (parseldeki her bina için ayrı ayrı)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tasdikli mimari projenin, tüm kurumların onayını içeren başlık sayfasının fotokopisi
 • Tasdikli mimari projenin sonundaki Şuski tasdikli vaziyet planı ve kesitlerinin fotokopisi (Şuski tasdikleri dâhil) veya tasdikli Şuski projesi fotokopisi.
 • Onay harç ve ücreti
 • Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.

Kanal Rabıt Arıza ve Su Bağlantı Ruhsatları İçin;

 • Şuski Halfeti Şube Müdürlüğünden alınacak Altyapı Ruhsat Formu 
 • Ücret makbuzu
 • Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.

Elektrik Bağlantı Ruhsatı İçin;

 • Tedaş tan alınacak Altyapı Ruhsat Formu 
 • Ücret makbuzu
 • Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.