Fen İşleri Müdür Vekili

İhale işleri kapsamında ,kilitli parke taşı yapımı,altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası ,kanal yapımı,taş kaplaması, tretuvar  yapımı,yeni yol açılması ve her türlü bakım,onarım ve tamiri yapmak,ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak .İmar ve şehircilik müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirmek.Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme,gereç yedek parça ve diğer bütün ihtiyaçları temin etmek,zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak müdürlüğün çalışma programına ait motorlu araçları iş makinelerini ihtiyaca,hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek,direktif vermek.Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak.Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.