İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapı inşaat ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi düzenlemek, Yapı Denetim ve Hakediş işlemleri, Yapı kontrol ve Kaçak yapı işleri, Kentsel Dönüşüm ve Rezerv Alanı ilanları, İfraz,Tevhit, Yola Terk ve İmar Durumu işlemleri, Hali hazır harita ve İmar Planlama işlemleri, Mahkeme yazışmaları ve Milli emlak arazi keşifleri, Encümen ve Meclis gündem yazıları